Nationalmuseum

 
 
 

Vårt bidrag till kulturarvet

 

Ulf Lundahl var mycket konsintresserad. Hans hem var fyllda av högkvalitativ konst och även antikviteter. I testamentet förordas att en viss del av avksatningen från stiftelsekapitalet skall tillfalla Nationalmuseum för "inköp av konst före 1900" . Idag finns det betydande verk som är inköpta med stiftelsebidrag från Stiftelsen. I galleriet nedan finns ett urval av de inköp, som gjorts unde de senaste åren. Även i museets permanenta utställningar finns verk från Lundahlskontot.

Till galleri