Ulf Lundahl

 
 

Ulf Lundahl föddes den 9 april 1920 och avled den 27 oktober 1985. Ulf Lundahl var en mycket god och medkännande människa. Han var barnlös men tyckte mycket om barn och kände stor medkänsla för barn och ungdomar som led av sjukdomar, handikapp eller som på annat sätt hade det svårt. 

Ulf Lundahl instiftade Ulf Lundahls Minnesfond redan under sin livstid för att på ett konkret sätt kunna verka för att hjälpa barn och ungdomar. Han var mycket noga med att framhålla och värna om varje enskild människas rätt  och integritet, oberoende av kön, religion, ras, etnisk- eller social tillhörighet. Ulf Lundahl erhöll år 1984 Konungens medalj för sin verksamhet med och sina insatser i Ulf Lundahls Minnesfond.

Ulf Lundahls förmögenhet emanerade från hans fader, Karl Lundahl, vilken var en av grundarna och delägarna till det tidigare börsföretaget Ahlsell. Bröderna Ulf och Jan Lundahl (1927 -1976) förvaltade faderns förmögenhet på ett klokt sätt. 

Familjen Lundahl bodde många år utomlands bl.a. i Buenos Aires, Argentina och efter år 1964 var de bosatta i Hamburg, Tyskland. De förblev dock hela tiden svenska medborgare. 

Bröderna Jan och Ulf  och modern Ruth Lundahl (1890-1975) konverterade till katolicismen under 1950-talet. Ulf Lundahl utövade sin religion och odlade sina kontakter med den katolska Kyrkan förutom i hemstaden Hamburg även i Stockholm under sina årliga besök i Sverige.

 

Några ord om grundaren